نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران 1400

شرکت وگ ایران شما را به بازدید از بیستمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران 1400 دعوت می نماید.

نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران 1400

وعده دیدار : 27 تا 30 مهر ماه

زمان: ساعت 9 الی 17 
مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران - سالن 8-9 غرفه c2 
منتظر قدوم سبزتان هستیم .