about-us-img

نحوه ارسال محصولات

پس از ساخت حساب کاربری و درخواست سفارش شما میتوانید نحوه سفارش خود را به صورت: 

1- ویژه(دربستی)

2-ارسال از طریق اتوبوس

3-ارسال از طریق باربری 

4-تحویل درب کارخانه  انتخاب نمایید. 

نکته مهم : لازم به ذکر است که هزینه ارسال محصولات پس از ارسال به صورت پس کرایه محاسبه و از خریدار دریافت می گردد.